sign in with twitter

 
 

Най-Важното за ЗаБългария

Направи Добрина

1. Какво представлява платформата „Добрините“?

2. Какви добрини могат да бъдат предлагани на платформата?

3. Кой може да предлага добрина?

4. Кой може да се възползва от добрината?

5. Мога ли да кандидатствам за добрина, предлагайки човек или организация в нужда?

6. Как да съм сигурен, че кандидатствалите са наистина нуждаещи се?

7. Как да избера на кой да направя добрината?

8. Кое е най-важното, което трябва да се направи при публикуване на добрината?

9. Какво се случва след като избера кандидат и срокът на добрината изтече?


Направи Добрина

1. Какво представлява платформата „Добрините“?

"Добрините" е част от общността „ЗаБългария“, на която всеки може да предложи добрина, която е готов да направи за непознат в нужда.

„ЗаБългария“ дава шанс на съмишлениците в общността да реализират и подкрепят идеи, да посочват и подкрепят проблеми, да правят и получават добро, да предлагат и избират качествени продукти и да четат ежедневните новини с позитивно лице.

2. Какви добрини могат да бъдат предлагани на платформата?

Всеки човек сам определя какво добро да направи и дали и какви изисквания ще постави за кандидатстващите. Добрината може да е материална (ненужни предмети), финансова (определена сума), под формата на професионален съвет или лично време в полза на някой друг.

3. Кой може да предлага добрина?

Всеки, който иска и има желание да направи нещо от сърце за непознат в нужда, който заслужава да му се случи нещо положително.

4. Кой може да се възползва от добрината?

Всеки може да кандидатства за добрина и да бъде избран да я получи. Решението зависи изцяло от предлагащия добрината на базата на получената информация и неговите лични условия, ако е поставил такива.

5. Мога ли да кандидатствам за добрина, предлагайки човек или организация в нужда?

Ако познавате човек или организация в нужда, за които знаете, че имат нужда от някоя конкретна добрина но нямат възможност да кандидатстват лично, можете да кандидатствате от тяхно име и да обосновете нуждата им пред предлагащия добрината.

6. Как да съм сигурен, че кандидатствалите са наистина нуждаещи се?

При предлагане на добрината вие определяте правилата и условията, при които да я дадете и на кого. Вие самият трябва да се убедите от предоставената информация или при лична среща, че човекът или организацият отсреща заслужава добрината.

7. Как да избера на кой да направя добрината?

Разгледайте информацията в профилите на кандидатствалите и обосновката им в секция „Кандидати“ на добрината. Следете обсъждането и коментарите към добрината. Свържете с избраните от вас кандидати по майл (контактите им можете да намерите в административната част на добрината – секция „Кандидати“).

8. Кое е най-важното, което трябва да се направи при публикуване на добрината?

Тя трябва да бъде точно и ясно описана заедно с условия и критерии за получаването й и картинка за илюстрация на добрината. Вие сте този, който решава на кого и при какви условия да направи добро, но за да няма разочаровани, тези критерии трябва да са ясни.

ВАЖНО: Популяризирайте я първо сред най-близките ви и приятелите във Фейсбук. Нищо чудно точно някой от тях или техен познат да е най-подходящият да я получи.

9. Какво се случва след като избера кандидат и срокът на добрината изтече?

След като изтече срокът за кандидатстване или преди това трябва да отбележите избрания от вас кандидат през административната част на добрината. Трябва да се свържете с кандидата, за да уговорите "предаването" на дорбината.

ВАЖНО: Важно е също да опишете в секцията „Резултати“ на добрината как се е развила и какви са крайните резултати от нея. Още по-добре е ако качите и снимка. Както знаете една снимка, казва повече от 1000 думи.