sign in with twitter

Запазени мъжки...

Добродетел: ЗаБългария
Дрехи за мъж или младеж с обещаващо бъдеще в нужда.
София,България
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

детски играчки...

Добродетел: Петя Иванова
Подарявам бебешки книжки и меки играчки
София,България
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

Да прочета книга...

Добродетел: Dimitrina
Искам да отделя време и да изчета книга на сляп човек.
Стара Загора,България
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

Играчки

Добродетел: ИВАНА
Подарявам плюшени(меки) играчки
Русе,България
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

Безплатен превод...

Добродетел: Tsveteto
Искам да направя превод на текст за някой и нещо добро.
София,София
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

Подарявам изработка...

Добродетел: Bamzeto
Ще направя блог за полезна и заслужаваща си кауза.
София,България
0.00%
Кандидати
0 кандидатствали
0 дни до финала
ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРИНА

Подаряваме компютър

Добродетел: ЗаБългария
Ще дадем компютър на млад и перспективен човек в нужда.
София,България
100.00%
Кандидати
2 кандидатствали
0 дни до финала  • Съветти За Добрините
  • ZaBulgaria

    Ако искате да направите добрина на някой непознат в нужда, вижте как да го направите
    Училище за Добрини